вул.Промислова, 7, м.Вишневе,
Києво-Святошинський район,
Київська область, Україна, 08132
тел. (044) 490-52-60 факс (044) 490-52-61

Повідомлення

4 червня 2019 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА" відповідно до вимог ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про отримання 03 червня 2019 року Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА" від 03.06.2019 року від заявника вимоги – Товариство з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія":

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій у всіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА" від 03.06.2019 року.
Дата відправлення засвідченої копії Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА" разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою до Центрального депозитарію цінних паперів – 04 червня 2019р.

Голова ПравлінняПрАТ «ВБД УКРАЇНА» Німченко О.М. 04.06.2019р.

31 травня 2019 року

Уточнення до Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00445937 повідомляє, що 30.05.2019 року від акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" було отримане Уточнення до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», зміст якого наведений нижче. Уточнення до Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія", направляє уточнення до свого Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 24.05.2019р. вих.№1 (надалі – Повідомлення): Другий абзац Повідомлення правильно читати так: Кількість акцій Товариства, що належали Товариству з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" та його афілійованим особам станом на 04.06.2017 року - 2 635 931 177 штук, що становило 98,52702% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства. Кількість акцій Товариства, що на сьогодні належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" та його афілійованим особам – 2 650 574 728 штук, що становить 99,07437% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства. Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства додається.

Протокол отримання даних 2019-05-31 №106482.

27 травня 2019 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00445937 повідомляє, що 24.05.2019 року від акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" було отримане повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», зміст якого наведений нижче.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія", що створена та зареєстрована згідно з законодавством Російської Федерації (реєстраційний номер 1157746006142, місцезнаходження: Російська Федерація, 127591, м. Москва, Дмитрівське шосе, буд. 108), якому станом на 04.06.2017 року прямо належало 2 598 197 467 штук простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА", код за ЄДРПОУ 00445937, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 7, (далі – Товариство), що становило 97,11659% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та станом на сьогодні прямо належить 2 612 841 018 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 97,66394% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства (домінуючий контрольний пакет акцій), керуючись частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищеня рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» №1983-VIII від 23.03.2017 року, повідомляє про намір скористатися своїми правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо обов’язкового продажу простих іменних акцій акціонерами Товариства на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 00445937), та її афілійованих осіб станом на 24 травня 2019 року.

Конкурс на послуги аудиту фінансової звітності

8 травня 2019 року

До уваги суб’єктів аудиторської діяльності!
Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» («Товариство») у відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на підставі ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ 3 ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, оголошує конкурсний відбір суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Повідомлення про бажання взяти участь в конкурсі приймаються до 11 годин 00 хвилин 16 травня 2019 року включно на адресу електронної пошти.

Збори акціонерів

4 квітня 2019 року

Станом на 02 квітня 2019 року (станом на 24 годину) – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 654 448 482 штук.

8 квітня 2019 року

Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд.7, код за ЄДРПОУ: 00445937, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені «08» квітня 2019 року о 9 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 08.04.2019 року за місцем їх проведення з 8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв. Докладно та порядок денний.

Станом на 12 лютого 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 654 445 977 штук.

Події

19 квітня 2018 року

Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» (надалі — Товариство), місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд.7, код за ЄДРПОУ: 00445937, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Загальні збори), які будуть проведені «19» квітня 2018 року о 9 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 19.04.2018 року за місцем їх проведення з 8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв. Докладно та порядок денний.

Станом на 13 квітня 2018 року (станом на 24 годину) –дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 655 890 527 штук.

15 грудня 2016 року

У зв’язку із змінами в Законі України «Про акціонерні товариства» Рішенням Загальних зборів акціонерів 09 грудня 2016 року змінено тип і найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» на Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна». Державна реєстрація нової редакції Статуту відбулася 15 грудня 2016 року.

9 грудня 2016 року

Публічне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна», місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Промислова, 7, код за ЄДРПОУ: 00445937 (надалі — Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені «09» грудня 2016 року о 9 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 09.12.2016 року за місцем їх проведення з 8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв. Докладно та порядок денний.

Центральний депозитарій:

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (ПАТ «НДУ») 04071, м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.17/8

Депозитарна установа:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова Компанія "Трансферт": вул.Є. Коновальця, 32-в, приміщення № 112-113. м.Київ, Україна, 01133, тел. (044) 220-00-39

Документи

Фінансова звітність за МЗФО

Висновки ревізійної комісії і аудитора

Внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства

Положення про філії товариства

Принципи (кодекс) корпоративного управління

Цінні папери товариства

Установчі та реєстраційні документи

Особлива інформація про емітента

Протоколи загальних зборів

   

Регулярна інформація про емітента

Річна фінансова звітність

Інформація про компанію

Історія компанії

Компанія «Вімм-Білль-Данн» («ВБД») з’явилася на просторах колишнього Радянського Союзу в самий розпал перебудови — в 1992-му році. З кінця 90-х років лідери «ВБД» активно розширювали географію виробництва, купуючи молочні підприємства в Росії і країнах СНД, створюючи єдину виробничу мережу.

Компанія «Вімм-Білль-Данн» розвиває три напрямки бізнесу: молочний, просуваючи свої основні бренди «Слов’яночка», «Чудо», «Веселий Молочник», «Imunele», «Ромол», «Смачненька»; виробництво мінеральної води під ТМ «Ессентуки» та дитяче харчування, пропонуючи своїм самим юним споживачам бренд «Агуша».

Протягом майже двадцяти років компанія «ВБД» тримає високу планку лідерів у виробництві традиційної молочної продукції, йогуртів, молочних десертів і сиру.

Стратегія компанії

Стратегія «ВБД» заснована на постулатах: виробляти молочні продукти в тому регіоні, де вони споживаються, пропонувати споживачам найкращі молочні продукти за прийнятними цінами. Кожен завод, кожне підприємство компанії — унікальні, але їх об’єднує одне — висока якість продукції.

Місія компанії

Місія компанії відображає її фундаментальні цінності, які виражаються у визначенні: «ВБД» допомагає людям, радуючи їх щодня смачними і корисними для здоров’я всієї родини продуктами харчування.

«Вімм-Білль-Данн» в Україні

Історія компанії «ВБД» в Україні розпочалася з 2000-го року. У червні 2001-го року Київський міський молочний завод № 3 — одне з найбільших підприємств України з переробки молока — увійшов до складу компанії «Вімм-Білль-Данн». (Історія заводу бере початок у 1973-му році, коли він був введений в експлуатацію). В цей час завод переробляє 230 тонн молока щоденно, на підприємстві працює понад 600 осіб.

Другим за величиною і значимістю є філія ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» — «Харківський молочний комбінат», один із найбільших заводів з переробки молока в Україні, який теж був побудований в 1973 році. У вересні 2002-го року «ХМК» увійшов до складу компанії «ВБД». Сьогодні на підприємстві працює понад 400 осіб, переробляючи близько 120 тонн молока щодня.

Зараз у структуру регіональної дирекції «Вімм-Білль-Данн Україна» входить два заводи — в м. Вишневе, Київської області та в Харкові.

На даний момент компанія «ВБД» пропонує молочному ринку України широкий асортимент своїх молочних продуктів, забезпечуючи при цьому найвищу якість. І як результат, і мегаполіси, і невеликі міста, і ще менші населені пункти країни на прилавках магазинів мають весь необхідний ряд смачних, корисних молочних продуктів, які користуються попитом у молочному сегменті.

З грудня 2010-го року до міжнародної корпорації PepsiCo, приєдналася компанія «ВБД» — лідер
ринку молочних продуктів і дитячого харчування як в Росії, так і в країнах СНД.

Якість — понад усе

Всі продукти компанії «ВБД» піддаються постійному контролю, мета якого — гарантувати їх безпеку та високу якість. Так, наприклад, в 2008-му році в Росії компанія отримала міжнародний сертифікат відповідності стандарту British Retailer Consortium (BRC), який визнається усіма торговими мережами в країнах ЄС. У цьому ж році в Києві була введена Система менеджменту якості та безпеки, заснована на вимогах міжнародного стандарту ISO 9001:2008, а в березні 2010-го року був отриманий сертифікат СМКІБ по ISO 22000:2005. У середині 2010-го року на Харківському молочному комбінаті була проведена сертифікація системи управління безпеки харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2007, який відповідає міжнародному стандарту ISO 22000:2005.

За заслуги — честь і хвала

Як у кожного шанованого підприємства, так і у компанії «ВБД» багато заслужених нагород. За високі смакові характеристики і рівень якості продукції компанія «ВБД» і її філія — Харківський молочний комбінат постійно отримують нагороди як регіональних, так і національних конкурсів. Серед них — «Зірка якості» дегустаційного конкурсу галузевого рейтингу «Кращий виробник року», почесний диплом незалежної споживчої експертизи, диплом національної програми «Кращий вітчизняний товар», почесний диплом переможця конкурсу якості «Краща продукція Харківщини — 100 кращих товарів України». Також бренди компанії регулярно перемагають в конкурсах незалежних споживчих експертиз і отримують нагороди «Знак якості».

Додаткову інформацію про компанію «ВБД» та її продукти ви можете знайти на сайтах: www.pepsico.ua, www.agusha.com.ua, www.slovianochka.com.ua

Контактна інформація

Приватне акціонерне товариство "Вімм-Білль-Данн Україна"

ПрАТ "ВБД Україна"

вул.Промислова, 7, м.Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, Україна, 08132
тел. (044) 490-52-60
факс (044) 490-52-61

Філія ПрАТ "Вімм-Білль-Данн Україна" - "Харківський Молочний Комбінат"

вул.Роганська, 149, м.Харків, Україна, 61172