вул.Промислова, 7, м.Вишневе,
Києво-Святошинський район,
Київська область, Україна, 08132
тел. (044) 490-52-60 факс (044) 490-52-61

Повідомлення

11 березня 2021 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА»

Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд.7, код за ЄДРПОУ: 00445937, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені «29» квітня 2021 року о 9 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 29.04.2021 року за місцем їх проведення з 8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Станом на 05 березня 2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 675 338 447 штук

Станом на 23 квітня 2021 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 675 338 447 штук.

Голова Правління Л.А. Пугаєва.

Повiдомлення ЗЗА_290421.pdf.

Повiдомлення ЗЗА_290421.p7s.

28 липня 2020 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА»

Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд.7, код за ЄДРПОУ: 00445937, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені «31» серпня 2020 року о 9 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 31.08.2020 року за місцем їх проведення з 8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 25 серпня 2020 року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Станом на 25 липня 2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 675 338 447 штук.

Станом на 25 серпня 2020 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 675 338 447 штук.

Голова Правління Л.А. Пугаєва 28.07.2020р.

Довідка про опублікування 2020-07-28 №357306.

Повiдомлення ЗЗА 2020-07-28.p7s.

28 квітня 2020 року

Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» (код ЄДРПОУ 00445937, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Промислова, 7) повідомляє:

З метою дотримання норм чинного законодавства України та запобіганню порушення умов карантину, встановлених на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року пп.2 п.2 (зі змінами та доповненнями), Наглядова рада ПрАТ «ВБД Україна» 24.04.2020 року прийняла рішення про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 30.04.2020 року у зв’язку з продовженням терміну карантину до 11.05.2020 року.

Про наступне скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства буде повідомлено у строки, передбачені законодавством.

Протокол перевірки даних 2020-04-27 №299319 від 27.04.2020 року.

Повiдомлення ЗЗА 2020-04-27.p7s.

10 березня 2020 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА»

Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд.7, код за ЄДРПОУ: 00445937, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені «30» квітня 2020 року о 9 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 30.04.2019 року за місцем їх проведення з 8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 24 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Станом на 04 березня 2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 675 338 447 штук.

Голова Правління Л.А. Пугаєва 10.03.2020р.

Довідка про опублікування 2020-03-10 №254125.

Повiдомлення ЗЗА 2020-03-10.p7s.

27 січня 2020 року

В розділ Документи додано інформацію про структуру властності

19 листопада 2019 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА»

Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд.7, код за ЄДРПОУ: 00445937, повідомляє, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з повідомленням акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) будуть проведені «12» грудня 2019 року о 9 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 2-й поверх адміністративно-побутового корпусу, кімната для переговорів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 12.12.2019 року за місцем їх проведення з 8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 06 грудня 2019 року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Голова Правління Л.А. Пугаєва 19.11.2019р.

Протокол перевірки даних 2019-11-19 №193770 від 19.11.2019 року.

22 липня 2019 року

До уваги міноритарних акціонерів ПрАТ «ВБД Україна»!

ПрАТ «ВБД Україна» повідомляє, що 19 липня 2019 року на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий заявником Публічної безвідкличної вимоги (Товариством з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія») в АТ «Перший Український Міжнародний Банк»), надійшли кошти для здійснення обов’язкового викупу акцій ПрАТ «ВБД Україна».

Таким чином, міноритарні акціонери можуть звертатися за належними їм виплатами у відділення банку ПУМБ в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9:00 до 17:00, починаючи з 29 липня 2019 року. Перелік відділень наведено на офіційному сайті банку (https://pumb.ua/).

Голова Правління ПрАТ  «ВБД УКРАЇНА» Німченко О.М. 22.07.2019р.

4 червня 2019 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА" відповідно до вимог ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про отримання 03 червня 2019 року Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА" від 03.06.2019 року від заявника вимоги – Товариство з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія":

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій у всіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА" від 03.06.2019 року.
Дата відправлення засвідченої копії Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА" разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою до Центрального депозитарію цінних паперів – 04 червня 2019р.

Голова ПравлінняПрАТ «ВБД УКРАЇНА» Німченко О.М. 04.06.2019р.

31 травня 2019 року

Уточнення до Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00445937 повідомляє, що 30.05.2019 року від акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" було отримане Уточнення до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», зміст якого наведений нижче. Уточнення до Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія", направляє уточнення до свого Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 24.05.2019р. вих.№1 (надалі – Повідомлення): Другий абзац Повідомлення правильно читати так: Кількість акцій Товариства, що належали Товариству з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" та його афілійованим особам станом на 04.06.2017 року - 2 635 931 177 штук, що становило 98,52702% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства. Кількість акцій Товариства, що на сьогодні належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" та його афілійованим особам – 2 650 574 728 штук, що становить 99,07437% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства. Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства додається.

Протокол отримання даних 2019-05-31 №106482.

27 травня 2019 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00445937 повідомляє, що 24.05.2019 року від акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" було отримане повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», зміст якого наведений нижче.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія", що створена та зареєстрована згідно з законодавством Російської Федерації (реєстраційний номер 1157746006142, місцезнаходження: Російська Федерація, 127591, м. Москва, Дмитрівське шосе, буд. 108), якому станом на 04.06.2017 року прямо належало 2 598 197 467 штук простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА", код за ЄДРПОУ 00445937, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 7, (далі – Товариство), що становило 97,11659% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та станом на сьогодні прямо належить 2 612 841 018 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 97,66394% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства (домінуючий контрольний пакет акцій), керуючись частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищеня рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» №1983-VIII від 23.03.2017 року, повідомляє про намір скористатися своїми правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо обов’язкового продажу простих іменних акцій акціонерами Товариства на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 00445937), та її афілійованих осіб станом на 24 травня 2019 року.

Конкурс на послуги аудиту фінансової звітності

8 травня 2019 року

До уваги суб’єктів аудиторської діяльності!
Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» («Товариство») у відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на підставі ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ 3 ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, оголошує конкурсний відбір суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Повідомлення про бажання взяти участь в конкурсі приймаються до 11 годин 00 хвилин 16 травня 2019 року включно на адресу електронної пошти.

Збори акціонерів

10 грудня 2019 року

Станом на 06 грудня 2019 року (станом на 24 годину) – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 675 338 447 штук.

4 квітня 2019 року

Станом на 02 квітня 2019 року (станом на 24 годину) – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 654 448 482 штук.

8 квітня 2019 року

Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд.7, код за ЄДРПОУ: 00445937, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені «08» квітня 2019 року о 9 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 08.04.2019 року за місцем їх проведення з 8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв. Докладно та порядок денний.

12 лютого 2019 року

Станом на 12 лютого 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 654 445 977 штук.

Події

19 квітня 2018 року

Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна» (надалі — Товариство), місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд.7, код за ЄДРПОУ: 00445937, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Загальні збори), які будуть проведені «19» квітня 2018 року о 9 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 19.04.2018 року за місцем їх проведення з 8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв. Докладно та порядок денний.

Станом на 13 квітня 2018 року (станом на 24 годину) –дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 655 890 527 штук.

15 грудня 2016 року

У зв’язку із змінами в Законі України «Про акціонерні товариства» Рішенням Загальних зборів акціонерів 09 грудня 2016 року змінено тип і найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» на Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна». Державна реєстрація нової редакції Статуту відбулася 15 грудня 2016 року.

9 грудня 2016 року

Публічне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна», місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Промислова, 7, код за ЄДРПОУ: 00445937 (надалі — Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені «09» грудня 2016 року о 9 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 09.12.2016 року за місцем їх проведення з 8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв. Докладно та порядок денний.

Центральний депозитарій:

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (ПАТ «НДУ») 04071, м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.17/8

Документи

Структура власності

Фінансова звітність за МЗФО

Висновки ревізійної комісії і аудитора

Внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства

Положення про філії товариства

Принципи (кодекс) корпоративного управління

Цінні папери товариства

Установчі та реєстраційні документи

Особлива інформація про емітента

Протоколи загальних зборів

   

Регулярна інформація про емітента

Річна фінансова звітність

Інформація про компанію

Історія компанії

Компанія «Вімм-Білль-Данн» («ВБД») з’явилася на просторах колишнього Радянського Союзу в самий розпал перебудови — в 1992-му році. З кінця 90-х років лідери «ВБД» активно розширювали географію виробництва, купуючи молочні підприємства в Росії і країнах СНД, створюючи єдину виробничу мережу.

Компанія «Вімм-Білль-Данн» розвиває напрямки бізнесу: молочний, просуваючи свої основні бренди «Слов’яночка», «Чудо», «Imunele», «Ромол», «Смачненька»; дитяче харчування, пропонуючи своїм самим юним споживачам бренд «Агуша».

Протягом майже двадцяти років компанія «ВБД» тримає високу планку лідерів у виробництві традиційної молочної продукції, йогуртів, молочних десертів і сиру.

Стратегія компанії

Стратегія «ВБД» заснована на постулатах: виробляти молочні продукти в тому регіоні, де вони споживаються, пропонувати споживачам найкращі молочні продукти за прийнятними цінами. Кожен завод, кожне підприємство компанії — унікальні, але їх об’єднує одне — висока якість продукції.

Місія компанії

Місія компанії відображає її фундаментальні цінності, які виражаються у визначенні: «ВБД» допомагає людям, радуючи їх щодня смачними і корисними для здоров’я всієї родини продуктами харчування.

«Вімм-Білль-Данн» в Україні

Історія компанії «ВБД» в Україні розпочалася з 2000-го року. У червні 2001-го року Київський міський молочний завод № 3 — одне з найбільших підприємств України з переробки молока — увійшов до складу компанії «Вімм-Білль-Данн». (Історія заводу бере початок у 1973-му році, коли він був введений в експлуатацію).

На даний момент компанія «ВБД» пропонує молочному ринку України широкий асортимент своїх молочних продуктів, забезпечуючи при цьому найвищу якість. І як результат, і мегаполіси, і невеликі міста, і ще менші населені пункти країни на прилавках магазинів мають весь необхідний ряд смачних, корисних молочних продуктів, які користуються попитом у молочному сегменті.

З грудня 2010-го року компанія «ВБД» приєдналася до міжнародної корпорації PepsiCo.

Якість — понад усе

Всі продукти компанії «ВБД» піддаються постійному контролю, мета якого — гарантувати їх безпеку та високу якість. Так, наприклад, в 2008-му році в Росії компанія отримала міжнародний сертифікат відповідності стандарту British Retailer Consortium (BRC), який визнається усіма торговими мережами в країнах ЄС. У цьому ж році в Києві була введена Система менеджменту якості та безпеки, заснована на вимогах міжнародного стандарту ISO 9001:2008, а в березні 2010-го року був отриманий сертифікат СМКІБ по ISO 22000:2005.

За заслуги — честь і хвала

Як у кожного шанованого підприємства, так і у компанії «ВБД» багато заслужених нагород. За високі смакові характеристики і рівень якості продукції компанія «ВБД» постійно отримують нагороди як регіональних, так і національних конкурсів. Серед них — «Зірка якості» дегустаційного конкурсу галузевого рейтингу «Кращий виробник року», почесний диплом незалежної споживчої експертизи, диплом національної програми «Кращий вітчизняний товар». Також бренди компанії регулярно перемагають в конкурсах незалежних споживчих експертиз і отримують нагороди «Знак якості».

Додаткову інформацію про компанію «ВБД» та її продукти ви можете знайти на сайтах: www.pepsico.ua, www.agusha.com.ua, www.slovianochka.com.ua

Контактна інформація

Приватне акціонерне товариство "Вімм-Білль-Данн Україна"

ПрАТ "ВБД Україна"

вул.Промислова, 7, м.Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, Україна, 08132
тел. (044) 585-26-70
факс (044) 585-26-70